Adalya Emlak, Emlak Antalya Türkiye

ADALYA EMLAK - REAL ESTATE  -  IMMOBILIEN AGENT

..:: HIZLI ARAMA ::..

..:: KİRALIK ::..

..:: SATILIK ::..

 Hava Tahminleri
 ANTALYAANTALYA

 TCMB

10 sene önce Antalyada yatırım amaçlı aldığım arsamı satmak istiyorum ama şu andaki raiç fiyatını bilmiyorum ne yapmalıyım?
Bürolarımızdan birine müracaat ederseniz size arsanızın ön ekspertizini yaparak size arsanızın satılık veya kiralık fiyatını bildirirler.ve satış konusunda yardımcı olurlat.

 
18 ortaklı bir arsa satın almak istedim ve ortaklardan hatta en küçük payı olan ortak hissesini satmadı diğer ortaklardan ise satın aldım. su anda arsa üzerine inşaat yapabilir miyim?
Maalesef yapamazsanız bir arsa üzerinde inşaat yapabilmeniz için bütün ortakların rızaları olması gerekmektedir.yada izalei şuyu davası açmanız gerekmektedir.

 
2B nedir?
Ormandan çıkarılmış ve hazine adına tescil edilmiş arazilerdir.

 
AHZ-U KABZA NE DEMEKTİR?
“Bedeli tahsil etmeye” demektir. Daha çok vekaletnamelerde geçer, satış bedelini tahsil edebilmek yetkisi, anlamına gelir.

 
Aile konutu nedir?
Medeni kanuna göre eşlerden birinin mülkiyetinde olan oturdukları konutu diğer eşin tapuya müracaat ederek o konutun aile konutu olarak şerh edilmesidir.Buna göre; eşlerden ikisinin de rızası olmadan o ev satılamaz.Bunu yapabilmek için ilgili muhtarlıktan adres ve ada parseli yazılan ve o konutda oturduğunu gösteren belge alması gerekir.Bir sürü mülkü olsa bile sadece biri aile konutu olur.

 
Ailemden miras yolu ile iktisap eden konutumu aynı sene içinde satmak istersem gelir vergisi öder miyim?
Miras yolu ile iktisap edilenlerde 5 yıllık süre şartı aranmaz o yüzden gelir vergisinden müstesnadır.

 
Aldığım 2000 m²’lik tapulu arazimi belediye uyguladığı imar çalışmasıyla 1500 m²’ye düşürdü bu normal
Belediyeler yaptıkları imar çalışmalarında (18.maddenin uygulanması) yüzde 40 a kadar DOP kesebilirler.

 
Aldığım arazi yol kenarındaydı fakat yapılan imar çalışması sonucunda yoldan içerde ve 4 ayrı tapu halinde tanımadığım kişilerle ortak yapmışlar bu mümkün mü?
Maalesef imar uygulamalarında pratikte rastladığımız bir sorun fakat zamanında müdahale edilip askı süresinde itiraz edilirse değiştirme olasılığı vardır.

 
Anagayrimenkul nedir?
Kat mülkiyetine konu olan arsa ile onun üzerindeki yapının tamamına denir.

 
Antalya tapu dairelerinin telefon numaraları
Antalya Tapu Kadastro 5.Bölge Müdürlüğü : (242)346 60 66
Antalya 1. Bölge Tapu Müdürlüğü: (242)3450353
Antalya 2. BÖLGE Tapu Müdürlüğü: (242)3447858
Antalya 3. BÖLGE Tapu Müdürlüğü: (242)3445717
Antalya 4. BÖLGE Tapu Müdürlüğü: (242)3440588
 
Antalyada Emlak yatırımı yapmak kazançlımıdır?
Antalya emlak yatırımı bakımından en elverişli şehirlerimizden biridir.Çünkü nüfusa göre oranla en çok göç alan illerimizin başında gelmektedir.

 
Antalyada neden bazı dükkanların yüksek ( asma katlı) sebebi nedir?
Antalyada su basman kotu 2,5 mt dir ve buda aşağı yukarı bir kata tekabül etmektedir.Bu yükseklik sadece Antalyada uygulanır diğer illerde 0,5 mt dir.

 
Antalyada satılık daire almak istiyorum neye dikkat etmeliyim
Antalyada satılık daire alırken cephelerine önem vermelisiniz.

 
Antalyadaki arsama gecekondu yapmışlar ne yapabilirim ?
Tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendiğini tarihten altmış gün içinde, idari makama başvuruda bulunmanız gerekir. Ancak,tecavüz veya müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl geçtikten sonra bu makamlara
başvuruda bulunamazsınız.

 
Apart daire ne demektir?
Türkçe karşılığı olmamakla birlikte;bir veya iki odalı açık mutfaklı küçük dairelere apart daire denmektedir.Apart otel lerde görülen bir uygulamaydı .

 
Apartman dairesinde evcil hayvan beslenebilir mi?
Yönetim planında aksi belirtilmediği taktirde evcil hayvan beslenemez. Yönetim planında ne tür evcil hayvanların beslenebileceği özel bir madde ile belirtilebilir. Evcil olmayan hayvanlar (yılan vb.) hiçbir şartla beslenemez.

 
Apartman yönetim kaç kişiden oluşur?
Yönetimin kaç kişi olacağı yönetim planı ile belirlenir. İki ihtimal vardır; ya yönetici adı altında bir kişi, ya da yönetim kurulu adı altında 3 kişi seçilir.

 
Apartmandaki boş kapıcı dairesi kiraya verilebilir mi?
Kapıcı daireleri ortak mahallerdir. Ortak mahallerin maliki tüm bölüm malikleridir. Bu gibi bölümlerle ilgili bir tasarruf yapılacaksa oy çokluğu yeterli değildir, oy birliği gerekir. Yani tüm bağımsız bölüm maliklerinin oyunun alınması şarttır, Kat maliklerinin çoğunluğunun oyu yeterli değildir. Bu sayede kiraya verilmesi mümkündür

 
Apartmanın bahçesi otopark haline getirilebilir mi?
Mimari projede belirtilmediği taktirde bahçenin otopark haline getirilmesi olanaksızdır. Ancak kat malikleri ittifakla karar verirlerse mümkün olabilir

 
Aplikasyon nedir?
Herhangi bir parselin zeminde geometrik durumunun tespitidir.

 
APOSTİLLE NEDİR ?
5 Ekim 1961 tarihinde La Haye sözleşmesine katılan ülkelerden birisi yetkili
makamı tarafından belgenin düzenlendiği anlamına gelir. Vekaletname, yetki belgesi ve diğer
belgeler üzerinde “Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961)” ibaresi varsa o yerdeki
Türk konsolosluğu tasdikine gerek olmadan belge Türkiye’de geçerli kabul edilir.

 
Arazi almayı mı arsa almayı mı tavsiye edersiniz?
Arazide kar marjı daha yüksektir fakat aldığınız arazinin ilerde imar çalışmalarında tam ortasından yol geçme aldığınız arazinin yerine size başka imar parsellerinden yer verilebilinir ama arsada imar çalışması daha önceden yapıldığı için bu risk yoktur.

 
Arazi ile arsa arasındaki fark nedir?
Arazi imar uygulaması geçmeyen toprak parçasıdır.Arsa ise belediyelerin imar uygulaması yaptığı yerlerdeki yapılaşmaya müsait toprak parçasıdır(imar uygulamasında yeşil alan,okul,yol, Hastahane vb. alanlar ayrılır)

 
ARAZİ NE DEMEKTİR ?
Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş.yatay ve düşey sınırları bulunan zemin parçasıdır.

 
ARKA BAHÇE NEDİR?
Parsel arka hattı ile bina arka cephe hattı arasında kalan parsel parçasıdır.

 
ARKA CEPHE HATTI NEDİR?
Bina cephe hattıyla ortak noktası olmayan cephe hattıdır. Yola baktığı zaman arka yol cephe hattı denir.

 
ARKAD nedir?
Binanın üstü işyeri veya ev olur ama zeminde geçit vardır.

 
ARSA NEDİR ?
Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlarla iskan (yapılaşma) sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan arazi parçalarına arsa denir.

 
ARSA PAYI NEDİR ?
Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş zemindeki (arsadaki) ortak mülkiyet payına arsa payı denir.

 
Arsa payına itiraz edilebilir mi ?
Evet, edilebilir. Kat mülkiyeti kurulduğunda bağımsız bölümlerin değerleriyle orantılı olmayan arsa paylarına karşı kat maliklerinin arsa payının düzeltilmesi için dava açma hakkı vardır

 
ASKERİ YASAK BÖLGE NE DEMEKTİR ?
Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin çevresinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sınırlar içerisinde kalan bölgedir Askeri yasak bölgeler 1 inci ve 2 inci askeri yasak bölgeler olmak üzere ikiye ayrılır. 1.inci derece askeri yasak bölgeler içerisindeki taşınmaz mallar kamulaştırılır. 2 inci derecedeki askeri yasak bölgelerde yabancı uyruklu kimseler taşınmaz edinemezler, edinmişlerse tasfiye edilir.Yabancılar izin almadan bu bölgede taşınmaz kiralayamazlar. Bu hükümlere aykırı hareket edenler cezalandırılır.Yetkili komutanlıkça izin verilmeyen her türlü inşaat durdurulur.

 
Askı süresi ne demektir?
İmar çalışması yapıldığı dönemlerde uygulanan planlar halka açık şekilde bir süre askıda kalır ve vatandaşlarımız bunları inceleyerek zarara uğradığı durumlarda itiraz ederek düzeltme isteyebilirler ama askı süresinde itiraz edilmezse plan kabul edilmiş sayılır.

 
Ayni hak nedir?
Mal üzerinde tasarruf veren başkalarına karşı ileri sürülebilen haktır.

 
AYRIK NİZAM NEDİR?
Hiçbir yanında komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır.

 
Babam dairelerini kardeşimin üzerine yaptı.Ne yapabilirim?
Tapu iptal davası açarak işlemin iptali sağlanır.Baba veya anne malının ancak 1/4 ünü çocuklarından birine satabilir veya bağışlayabilir , buda iptal edilemez.Ama 1/4' ünden fazlasını satar veya bağışlarsa tapu iptal davası açılarak iptal edilir, bunun adı TENKİS davasıdır.

 
Babamdan miras yoluyla kalan kiralık dükkanımdan mal sahibi tahliyemi istiyor bunu yapabilir mi?
Sözleşme ve kanun hükümlerine uygun davrandığınız sürece oturabilirsiniz ama taşınmazı boş tutarsanız bu tahliye nedeni olabilir.

 
Bağımsız bölüm ne demek ?
Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan ve her biri kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilen konut, dükkan, mağaza, showoom, daire, depo gibi bağımsız mülkiyete konu bölümlerine bağımsız bölüm denir

 
Bağımsız bölümler arasında apartman giderleri nasıl bölüştürülür?
Bağımsız bölümler arasında giderlerin nasıl bölüştürüleceği yönetim planından araştırılır. Açık bir hüküm varsa bu uygulanır. Açık hüküm yoksa kapıcı, bahçıvan, bekçi, kaloriferci ücretleri eşit bölüştürülür. Diğer giderler arsa payı oranına göre bölünür. Aynı alana sahip iki dairenin arsa payları farklı olabilir. Çünkü arsa payı rayiç değerler üzerinden hesaplanır, örneğin 8 katlı bir apartmanın 3, 4 ve 5inci katları diğerlerinden daha pahalı olabilir. Buna rağmen arsa paylarının farklı olması şart değildir. Esasen bağımsız bölümün değerine uygun arsa payı verilmesi kanuna uygun olur

 
Bankaya yatırılan kira bedelinin makbuzu geçerli bir kanıt olabilir mi?
Kiracı tarafından emlak sahibinin hesabına yatırılan makbuzlar, ancak 'Kira Bedeli' olarak yatırıldığına ilişkin bir bölüm eklenirse geçerli bir kanıt olabilir. Aksi takdirde, emlak sahibinin hesabına yatan borç olarak değerlendirilir

 
Bazı imar çaplarında “B” ve “İ” harfleri var,ne anlama geliyor?
B: Bitişik
İ: İkiz bina

 
BELEDİYE SINIRI NEDİR?
1580 sayılı belediye kanununun 4. maddesine göre belirlenmiş olan bir rapor ile krokiye dayanan idari bir sınırdır.

 
Bina cephe mesafeleri ne kadardır?
Bir binanın minimum cephesi 6 mt ve en fazla derinliği ise 22 mt yi geçemez.Bunlar küçük parseller için geçerlidir.

 
BİNA DERİNLİĞİ NEDİR?
Bina ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik mesafedir.

 
BİNA YÜKSEKLİĞİ NEDİR?
Binananın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafedir. İmar planı ve yönetmelikte ön görülen bina yükseklikleri en fazla yüksekliklerdir.

 
Binalar arasında çok boşluk yok iç içeler,izin veriliyormu?
Alçak katlarda yola cephe 5 mt,komşu mesafesi 3 mt,arka bahçe mesafesi ise yüksekliğin yarısı kadardır.Ancak inşaat oturumu yetmediği takdirde arka bahçe mesafesi 2 mt ye kadar düşebiliyor.

 
BİR ARACILIK SÖZLEŞMESİ HANGİ HUSUSLARI KAPSAMAKTADIR?
1- TARAFLARIN KİMLİKLERİ: İş sahibi adına hareket eden şahıs temsilci veya vekil ise bu konudaki yetkisini belirleyecek geçerli bir belge sözleşmeye eklenmelidir. (İş sahibi adına hareket eden şahsın bu konuda yetkilisi olup olmadığına özellikle dikkat etmeli ve bu konu açıkça belirlenmelidir.)
Burada şu konuyu belirtelim ki ; 2007 sayılı Türkiye’de Türk vatandaşına tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkındaki kanunun 1. maddesi uyarınca tellallık yalnızca Türk vatandaşları tarafından yapılan bir meslektir.(B.K.260)
2- Sözleşmenin yazılı olması ve taraflarca imzalanması gerekmektedir. Ayrıca yer gösterme belgesi de iş sahibi tarafından imzalanarak sözleşme eki olarak belirlenmelidir.
3- Sözleşme konusu açıkça hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde belirlenmelidir.
4- Aracının ne miktarda ücret, ne zaman hangi koşullarda alacağı açıkça belirlenmelidir.
5- Hizmet süresi ve bu sürenin ne şekilde uzatılacağı açıkça belirlenmelidir.
6- Hizmetin ifası gereken masraflar, bu masrafların kimin tarafından ne miktar da ve ne zaman ödeneceği.
7- Aracılık hizmeti gereğince verilmesine karşın tarafların akitten vazgeçmesi halinde ücretin ödenip ödenmeyeceğine dair bir açıklama ve iş sahibinin bu konudaki taahhüdünün neler olabileceği.
8- Aracı tarafından üstlenilecek aracılık hizmetinin sınırları ve çalışma koşulları belirlenmelidir.

 
Bir arsa satın almak istiyorum fakat tapuda kayıtlı olan yerle bana gösterilen yerin aynısı olduğunu nasıl öğrenebilirim?
Kötü niyetli aracılık hizmetinde bulunan kişilerin yaptığı bir uygulama olan kıymetli yeri gösterip kıymetsiz yeri sattıkları sıkça karşılaşılan bir sorundur.Bunun engellenmesi için tapunun bağlı bulunduğu harita ve kadastro müdürlüklerine müracaat edip günün koşullarına göre belirlenen harcı yatırıp satılık arsanın yerini belirlemektir.sınırlarının belli olması içinde poligon taşlarını koymanız gerekmektedir.böylece aldatılmanız önlenmiş olur.

 
Bir inşaat projesinde süre varmıdır?
Proje 5 yıldan eski olmamalıdır ve projeyi aldıktan sonra 2 yıl içerisinde su basmanı atılmalıdır.

 
Bir tapu tescil işleminde ne gibi belgeler gerekmektedir
a-Varsa tapu senedi veya fotokopisi
b-Alıcının 2 satıcının 1 vesikalık fotoğrafı
c-Fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı
d-Vergi dairelerinden alınacak vergi numarası
e-Temsil halinde temsile ait belge.
f-İlgili belediyeden alınacak emlak beyan değeri
g-Nüfus hüviyet cüzdenında vatandaşlık numarası yoksa vatandaşlık kimlik numarası
h-Dask (zorunlu deprem sigortası)

 
Bir taşınmazın sit alanı olup olmadığına kim karar verir.
Taşınmaza ait röleve projelerini inceleyen tabiat ve kültür varlıklarını koruma kurulları karar verir.

 
BİTİŞİK BİNA NEDİR?
Blok nizamındaki bir parsel üzerinde kalan binadır.

 
BLOK NİZAMI NEDİR?
Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı
nizamıdır.

 
Boş duran daire için asansör tamir parası verilir mi?
Evet verilir. Dairenin boş olup olmaması, kiraya verilip verilmemesi yönetim giderlerinden muaf olmayı gerektirmez. Ancak yönetim planında aksine hüküm olmamalı.

 
BRÜT YOĞUNLUK NEDİR?
Planlama alanının bütününde getirilen yoğunluktur.

 
BÜYÜKŞEHİR NEDİR?
Belediye sınırları içerisinde birden fazla ilçe bulunan şehirleridir.

 
CEBRİ İCRA NE DEMEKTİR ?
Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü aracılığı ile tahsili demektir.

 
CEBRİ SATIŞ NEDİR ?
Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kanalıyla satılarak, ihale alıcısı adına tescili işlemidir.

 
Cins tashihi nedir?
Örneğin bina yıkıldığında tapudaki yazılı olan cinslerin ( bahçeli ev- kargir ev ..gibi) tapuda arasaya dönüştürülmesidir yada tam tersi arsanın üzerine inşaat yapıldıktan sonra genel iskan alınarak tapunun arsa yerine mesken olarak tescil ettirilmesidir.

 
ÇEVRE DÜZENİ PLANI NEDİR?
Bölge planı ile nazım planı arası bir konumda yer alan ve fonksiyonel bütünlüğü olan yerleri kapsayan alt bölge planlarıdır. Diğer bir deyişle bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayii, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen planlardır.

 
ÇIKMA ALTI MESAFESİ NEDİR?
Çıkma altı ile yol cephelerinde bordür, yan ve arka bahçelerde ise tabii veya tavsiye edilmiş zemin arasındaki yüksekliktir.

 
Depozito nedir ?
Depozito, kiracının kiralananı tahliye etmesi durumunda borç bırakma ve taşınmaza zarar verme ihtimali karşısında teminat olarak alınan bir miktar paradır.

 
Devir aldığım kiralık mağaza'dan mal sahibi kira sözleşmesi sona ermeden tahliyemi istiyor bunu yapabilir mi?
Kira sözleşmesinde 3.kişilere devredilemez veya ortak alınamaz maddesi yazılmamışsa bu devir aldığınız mağaza dan tahliye nedenidir.

 
Devlet bir emlak üzerinde zorla kamulaştırma yapabilirmi?
Kamulaştırma iki türlü yapılır.Rızai ferağ veya mahkeme kararıyla tescil.Eğer kamulaştırılan mülkün sahibi rızaen ferağ vermiyorsa,adli yargıdan karar alınarak kamulaştırma yapılabilir.

 
DEVRE MÜLK NEDİR ?
Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden
her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde (devreler halinde) müşterek mülkiyet payına bağlı olarak yararlanılmak üzere kurulan bir irtifak hakkıdır.(genellikle yazlık yörelerde tatil amaçlı olarak kullanılır ve bu amaçla yapılan siteler veya tatilköylerinde olur)

 
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI NEDİR?
Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşilsaha, genel otopark,okul, hastahane gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanılmak üzere, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüz ölçümlerinden %40'a kadar düşülebilen miktar ve/veya zorunlu hallerde malikin muvafakattı ile tespit edilen karşılığı bedeldir.

 
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ORANI NEDİR?
Bir düzenleme sahasında tespit edilen düzenleme ortaklık payı miktarının bu saha içindeki kadastro ve imar parsellerinin toplam yüz ölçümü miktarına oranıdır.

 
Ecri misil nedir?
İşgal ücretidir.

 
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ NEDİR ?
Eşler sözleşme ile hiçbir mal rejimini seçmemişlerse Medeni Kanun gereği eşler arasında uygulanacak yasal mal rejimidir.

 
Ekspertiz ücrete tabi midir?
Eğer taşınmazınızın satışı görevini şubelerimizden birine vereceksiniz ön ekspertiz ücrete tabi değildir.

 
Elbirliği mülkiyeti ne demektir ?
Birden çok kişinin bir taşınmaz mal üzerinde pay oranları açıkça gösterilmeden malik olmaları demektir.

 
Elimde bir miktar para var ve Antalyada yatırım amaçlı bir taşınmaz almak istiyorum ne tavsiye edersiniz?
Taşınmaza yatırım yapmak orta vadede en karlı yatırımlardan biridir.Bununla beraber elinizdeki paranın miktarı,beklenilen süre içerisinde beklenilen gelir gibi bazı faktörleri yatırım yönlendirebilir.Fakat alıp unutacağım diyorsanız şehrin gelişme olasılığı olan bölgelerinden birinden arazi almak en karlı yatırımlardan biri olabilir. Kira geliri istiyorsanız daire dükkan büro ofis alabilirsiniz.

 
Emlak beyan değeri ne demektir ?
Emlak Vergisi Kanununa göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz maliki veya hissedarları tarafından belediyelere verilen emlak beyannamelerinde belirtilen değerdir. Bu değere kayıtlı değer de denir. Tapu harçlarına esas matrah hesaplanırken, bu değere sonraki her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden aşağı olmamak üzere taraflarca müdürlüğe bildirilen değer üzerinden harç hesaplanır.

 
Emlak büroları TSE belgesi almak zorundamıdır ?
Evet emlak büroları ts 11816 standartlarına uymak ve iş yeri yeterlilik belgesi almaz zorundadırlar.

 
Emlak vergilerindeki oranlar ne kadardır?
Konutlarda binde 3
İşyerlerinde binde 3
Arsada binde 3
Arazide binde 1

 
Emlakçı komisyon ücreti ne kadardır ?
Bu oran şehirlere ve emlak şirketlerine bağlı olarak değişmektedir.Antalya Emlakçılar Odası Ve Antalya Ticaret odasının fiyat tarifelerine göre Kiralık emlakta KDV dahil bir aylık kira bedeli kiralayandan,satılık emlak ta ise alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı kdv dahil %3 hizmet bedeli alınır

 
Emlakçıların sorumlulukları varmıdır ?
Emlakçılar taraflara (alıcı ve satıcı) doğru bilgi vermekle sorumludurlar.aksi halde hizmet bedeli almaya hak kazanamazlar.

 
Emlakçılık ne demektir?
Emlakçı taşınmaza ilişkin sözleşmenin taraflarından birini bulma(mevcut müşteri portföyü.gazete ilanı tabela asmak internette yayınlamak) ,taşınmazı göstermek,nitelikleri hakkında bilgi vermek,tarafları aydınlatmak suretiyle aktin yapılmasına hazırlamakla yükümlü lüğü olan kişidir,yaptığı işte emlakçılıktır.

 
Emlakçının yükümlülükleri var mıdır?
Emlakçı taşınmaza ilişkin sözleşmenin taraflarından birini bulma(mevcut müşteri portföyü.gazete ilanı tabela asmak internette yayınlamak) ,taşınmazı göstermek,nitelikleri hakkında bilgi vermek,tarafları aydınlatmak suretiyle aktin yapılmasına hazırlamakla yükümlüdür.

 
Emlakçıya komisyon vermek zorunlumudur?
Eğer aranızda yazılı bir sözleşme varsa ve emlakçı size gereken hizmeti sunmuşsa doğruluk ve dürüstlük kuralına uygun hareket ettiyse zorunludur.Ama borçlar kanunun 407.maddesine göre
"doğruluk kurallarına aykırı davranan aracı ücrete ve yaptığı masrafa ait olan haklarını kaybeder"demektedir.

 
Eski eser konumundaki bir konutta restorasyon yapılabilinir mi?
Binanın eski eser derecesine göre restorasyon projesi veya restitüsyon projesi hazırlanarak restorasyon yapılanabilir.

 
Fener Antalyada Aldığım evi 2 sene sonra satmak istiyorum bu satıştan elde ettiğim gelir vergiye tabi midir?
2 sene önceki emlak beyannamesi ile şimdiki beyanname arasındaki fark gelir vergisine dahildir.Eğer konutunuzu 5 sene önce almış olsaydınız gelir vergisinden muaf olurdunuz.

 
Ferağ nedir?
Bir mülkün tasarruf ve sahip olma hakkını başkasına verme.

 
FOTOGRAMETRİK HARİTA NEDİR ?
Uçak veya uydu ile çekilen fotoğrafların kıymetlendirilmesi sonucu oluşan, arazinin eğimini de gösteren haritalardır.

 
Garame anlaşması nedemektir ?
İpoteğin tesisi sırasında veya sonradan birden çok ipotek alacaklısı arasında yapılan ve gayrimenkulün paraya çevrilmesi halinde, üst derecedeki ipoteğin öncelikli olması hakkını kaldırarak, alacak miktarları arasındaki orana göre satış bedelinin Paylaştırılmasını ön gören bir anlaşmadır

 
Gayrimenkul alım satımlarındaki alım-satım vergi oranları ne kadardır?
Emlak beyan değeri üzerinden alıcı yüzde 1,5 satıcı yüzde 1,5 olmak üzere bir tapu tescil işleminde toplam yüzde 3 harç ödenmesi gerekmektedir.

 
GAYRİMENKUL NEDEMEKTİR ?
Arazi, arsa, bina,apartman,fabrika,showroom,çiftlik,benzinlik,iş hanı,bir binadaki bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sabit duran şeylerdir. Bu nedenle taşınmaz mal da denmektedir.Gayrimenkul kayıtları kadastro gören yerlerde tapu sicilinde, kadastro görmeyen yerlerde zabıt defterlerinde tutulmaktadır. Tapusu olmayan ayrimenkullerin devri zilyetlik hükümlerine göre harici senet veya noterde yapılmaktadır.

 
GECEKONDU NEDEMEKTİR ?
İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapı demektir.

 
HALİHAZIR HARİTA NEDİR?
Bayındırlık ve iskan bakanlığınca tespit edilen teknik esaslara göre hazırlanan şehir ve kasabaların tesislerine ait plan ve projelerin, şehiriçi ve şehirlerarası bağlantı yollarına ait projeler ile kadastro planlarının ve kontrol hizmetlerinin planlanması ile ilgili düzenlemelerin yapılabilmesi ve uygulanabilmesini sağlamak, herhangibir yerin görünebilen yapay ve doğal bütün unsurlarını belirli bir ölçekte göstermek üzere hazırlanan haritalara denir.

 
Hangi durumlarda ekspertiz ücreti alıyorsunuz?
Bankalardan kredi talep edildiğinde,şirketlere verilecek olan teminatlarda,miras paylaşımlarında,sadece taşınmazın değerini öğrenmek için,boşanma durumlarında,iflas ve hacizlerde ve bunun gibi nedenlerle yapılan ekspertizlerde rapor düzenlenerek ücret talep edilir.

 
Hangi tür gayrimenkulün satışı veya kiralanmasıyla ilgileniyorsunuz?
Satılık veya kiralık her türlü gayrimenkulle ( daire, kat, ev, villa, müstakil ev, stüdyo daire, apart daire, konut, komple bina, arsa, arazi, çiftlik, tarla, bahçe, dükkan, mağaza, benzinlik, fabrika, ofis, büro, işyeri, yazlık,pansiyon, otel, tatil köyü, apart otel, kamping, restorant ) ilgilenmekteyiz.

 
Harici Satış nedir ?
Tapu müdürlükleri dışında yapılan ve tapuya tescil edilmeyen satışlardır.

 
HAYMATLOS NEDİR ?
Vatansız, hiçbir ülkenin vatandaşlığında bulunmayan kişi demektir.

 
HAZİNE ARAZİSİ NE DEMEKTİR ?
Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazi. Hazinenin tapu sicilinde tescilli olan arazileri olabileceği gibi, tapuya tescil edilmemiş araziler, dağlar, tepeler, kayalar,göller, nehirler, dereler de hazinenin mülkiyetinde sayılır. Tescili olanlara hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler, tescilsiz olanlara hazinenin genel mülkiyetinde olan araziler denir. Hazine arazilerinin ihale yolu ile satışı mümkündür.

 
Herhangibir taşınmaza ait bilgiye erişebilirimiyim.?
Gayrimenkul mallara ilişkin her türlü bilgi Medeni Kanunun 1020. maddesi ( "Tapu Sicilleri herkese açıktır. İlgilisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve bilgilerinin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesi veya örneklerinin verilmesini isteyebilir.. " hükmündedir ) ile Tapu Sicil Tüzüğünün 101. maddeleri gereğince sadece ilgilisine alenidir

 
Herkes emlakçılık yapabilir mi?
Maalesef ülkemizde halen emlak komisyonculuğu veya emlak müşavirliği hakkında bir yasa olmadığından dileyen herkes emlakçılık yapabilir.Gerçi son senelerde T.S.E zorunluluğu getirildi ama şu anda Antalya emlakçı cenneti durumuda.Çoğu emlak ofisi odalara bile kayıtlı değil

 
Hibe nedir?
Karşılığında bir bedel olmaksızın mülkiyetin devredilmesidir.hibeyi kabul eden binde 36 harç öder.

 
Hissedarların arasında yapılan rızai taksim geçerlimidir?
Mutlaka noterden yapılması gerekmektedir,kendi arasında yapılan geçersizdir.

 
Hisseli arazimin üzerine ipotek koydurabilir miyim?
Hisseli taşınmazlarda (müşterek mülk)Hissedarlardan birisi diğer hissedarların rızasını almadan kendi hissesini ipotek edebilir.Ama miras sebebiyle hissedarlık durumunda(İştirak halinde mülk)bu mümkün değildir.diğer hissedarlarla birlikte ipotek edilebilir.

 
Hisseli bir tarla almak istiyorum sakıncası var mıdır?
Diğer hissedarlardan tek tek olur alınırsa ve rızai taksim yapılmışsa sakıncası yoktur.

 
Hisseli tapu ne demektir?
tapu sicilinde tescilli bir taşınmazın sahiplerinin birden fazla sahibinin bulunması halindeki tapulara hisseli tapu denir.


 
Hükmen ipotek ne demektir ?
Malikin rızasına tabi olmadan mahkeme kararıyla kurulabilen ipotek demektir. HUMK. Madde 96’ya göre mahkeme kararıyla teminat ipoteği kurulabilmektedir

 
İfraz ne demektir?
İmar planı tamamlanmış yerlerde,plan koşullarına uymak şartıyla bir parselin birden fazla parsele dönüştürülmesi işlemidir.

 
İKİLİ BLOK NİZAM NEDİR?
Bir tarafı komşu parseldeki binaya bitişik diğer taraftan ayrık olan yapı nizamıdır.

 
İkiz villa nedemektir
Aynı parsel üzerinde inşa edilen bitişik villa dır.villa'ların 3 er tarafı açık birer tarafı yapışıktır.Müstakil villa ise parsel üzerinde 4 tarafı açık bağımsız villa dır.

 
İktisap nedir?
Bir şeyin mülkiyetini elde etmek sahip olmaktır.

 
İLÇE BELEDİYESİ NEDİR?
Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan ilçelerde kalan belediyelikleridir.

 
İlga nedir?
Bitirme, yok etme, feshetmek.

 
İMAR AFFI NE DEMEKTİR ?
Ülkemizdeki yoğun nüfus artışının getirdiği konut ihtiyacına yönelik arsa üretiminin karşılanamaması nedeniyle ortaya çıkan kaçak ve çarpık yapılaşmayı bir plana bağlayarak kişilerin kullanımındaki alanların mülkiyetinin belirli sınırlamalarla kullananlara dağıtımına imar affı denmektedir.

 
İmar çapı ne demektir?
Belediyelerce bir arsanın üzerine yapılabilecek olan yapının taban alanını toplam inşaat alanını kat adedini binanın yüksekliğini komşu mesafelerini ve yol cephelerini gösteren onaylı belgedir.

 
İmar çapının süresi varmıdır?
Evet 1 yıl geçerlidir.

 
İmar geçen arsamı ana yoldan alıp arkalara atmışlar ne yapmam gerekiyor?
İmar planları Belediye Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra vatandaşların bilgisine sunulmak üzere 30 gün askıda kalır ve bu süre içerisinde itiraz hakkı vardır.30 gün geçtikten sonra yapılan itiraz geçersiz olur.

 
İMAR PARSELİ NEDİR?
İmar kanunu ve yönetmeliği, imar planına göre gerekli teknik ve kanuni işlemlerden sonra oluşmuş, üzerinde bina(lar) yapılabilen parseldir.

 
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?
Onarlı imar planı sınırları içinde arazi kullanışlarının büyüklüğünde, konumunda, yoğunluğunda veya ulaşım sisteminde imar planı anakaralarını bozmayacak biçimde mevzi olarak farklılık gerektiren değişikliklerdir.

 
İmar uygulamalarında askı süresi Kaç ?gündür
Askı süresi 15 gündür.

 
İMAR UYGULAMASI NE DEMEKTİR ?
Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak amacıyla bulunduğu yere göre belediye veya valiliklerce yapılan ve bu yerlerde inşaa edilecek resmi ve özel bütün yapıları düzenleyen imar planı hazırlama işlemidir.

 
İMAR-İHYA NEDEMEKTİR ?
Orman sayılmayan, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen arazinin, masraf ve emek sarfı ile tarıma elverişli hale getirilmesidir.

 
İNŞAAT ALANI(TOPLAM İNŞAAT ALANI) NEDİR?
İskanı mümkün olan bodrum katlar ve çatı araları dahil asma kat, çekme kat ve diğer bütün katların alanlar toplamıdır.

 
İnşaat yapacağım ama altına dÜkkan koymak istiyoru, koyabilirmiyim?
Yeni imar yönetmeliklerine göre 20 metrelik yolun olduğu yerlerde yapılan binaların altına dükkan
yapılabilir.

 
İntifa hakkı ne demektir?
Yararlanma hakkıdır.ve süreli olmak zorundadır.gerçek kişilerde en fazla ömür boyu tüzel kişiliklerde ise 100 yıldır lehine intifa hakkı tanınandan binde 40 harç tahsil edilir.

 
İntikal nedir?
Birinden diğerine geçme.

 
İpka nedir?
Yerinde bırakma.Hisseli devirlerde,devredilen hisseden ayrı olarak malikin uhdesinde
(üzerinde) kalan kat mülkiyet payıdır.

 
İPOTEĞE TEMİNAT İLAVESİ NE ANLAMA GELİR ?
İpotek kapsamına yeni bir gayrimenkulun resmi senet düzenlenerek ilave edilmesidir.

 
ipoteğin fekki ne demektir?
ipoteğin kaldırılması demektir.Terkin etmek

 
İpotek döviz üzerinden yapılabilir mi?
İpotek Türk Lirası üzerinden yapılır.Ancak vadesi 5 yıl ve daha fazla olan dış kaynaklı krediler üzerinden yabancı para üzerinden ipotek tesisi olanaklıdır.

 
İPOTEK ALACAĞININ TEMLİKİ ?
İpotek alacağının resmi senetle veya noterde düzenlenmiş bir sözleşme ile alacaklı tarafından bir başkasına devredilmesi işlemidir.

 
İPOTEK DERECESİ NE DEMEKTİR ?
İpoteğin tapu kütüğünde tescil edildiği derecedir. İpoteklerin birbirine olan öncelik hakkı tescil edildikleri tarih ve yevmiye sırasına göre değil bulundukları dereceye göre belirlenir.İpoteklerin tapu kütüğünün diğer sütunundaki haklara olan önceliği ise tescil edildikleri tarih ve yevmiyeye göre belirlenmektedir. İpoteğin bulunduğu derecenin resmi senet düzenlenerek yükseltilmesi ve indirilmesi mümkündür. Derece içinde sıralar mevcuttur. Talep edilmesi halinde belli bir derecenin belli bir sırasına (3/2 gibi) tescil yapmak mümkündür.

 
İPOTEK İBLAĞI NE DEMEKTİR ?
Önceden tesis edilmiş ipoteğin bedelinin resmi senet düzenlenerek arttırılmasıdır.

 
İPOTEK NEDİR ?
Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın,varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir. Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın, varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir. İpotek İblağı:; Önceden tesis edilmiş ipoteğin bedelinin resmi senet düzenlenerek arttırılmasıdır. İpotekten Kurtarma:; İpoteğe dahil gayrimenkullerden bir veya birkaçının ipotek kapsamı dışına çıkarılmasıdır. İpotek alacaklısının talebi ile tescil istem belgesi düzenlenerek yapılır. İpoteğe Teminat İlavesi: İpotek kapsamına yeni bir gayrimenkulun resmi enet düzenlenerek ilave edilmesidir.

 
İpotekten Kurtarma ne demektir
İpoteğe dahil gayrimenkullerden bir veya birkaçının ipotek kapsamı dışına çıkarılmasıdır. İpotek alacaklısının talebi ile tescil istem belgesi düzenlenerek yapılır.

 
İrat senedi ne demektir ?
Şahsi nitelikte olmayan bir alacak için karşılık gösterilen gayrimenkulle sınırlı sorumlu olmak kaydıyla resmi senetle ve tapu senedine tescil ile sadece zirai gayrimenkuller, evler ve üzerine bina inşa edilecek arsalar üzerinde kurulan bir gayrimenkul rehin senedidir.

 
İrtifak hakkı ne demektir?
Taşınmaz sahibinin taşınmazını bir başkasının kullanmasına müsaade etmesidir.Taşınmaz yararına kurulan irtifak haklarından en önemlisi geçit(YOL) hakkıdır.irtifak hakkının tesisinde ödenen bedel üzerinden binde 48 harç tahsil edilir.(genellikle tarlasına veya bahçesine yol olmayan tarla veya bahçe sahiplerinin komşu tarla,bahçe veya araziden aldıkları yol hakkıdır.)

 
İSLAH İMAR PLANI NEDİR?
981/3290 sayılı ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak işlemler hakkında kanun ile tanımlanmış, 1/1000 ölçekte hazırlanan bir plandır.

 
İş yerlerine DASK (deprem sigortası) gerekiyormu?
Ana gayrimenkul komple işyeri ( mağaza, showroom,fabrika )ise gerekmiyor ama altı işyeri üstü ev ise DASK gerekiyor.

 
İştira hakkı nedir?
Bir taşınmazı satın alma hakkıdır.Mal sahibiyle karşılıklı anlaşma imzalanır ve tapuya tescil edilir, süresi 10 yıldır.Taşınmaz başkasına da
satılsa bu hak geçerlidir.

 
İvaz nedir?
Bedel, karşılık, karşılık olarak verilen şey.

 
İvazsız nedir?
Bedelsiz.

 
İzalei şuyu ne demektir
ortaklığın giderilmesi demektir.Dava açılması gerekir.Açılan davada ya ortaklardan biri yada dışardan bir kişi (En yüksek fiyatı veren kişi
alır)taşınmazı satın alır.

 
Kaç çeşit pafta vardır?
a- Grafik paftaları
b- Memleket paftaları
c- İmar paftaları

 
Kaç türlü sit alanı vardır?
1.Kentsel sit alanı
2.Tarihi sit alanları
3.Arkeoloji sit alanları
4.Doğal sit alanları.

 
Kadastro çapı ne demektir?
Tapuca tescil edilmiş olan arazi parçalarının sınırlarını gösteren belgedir.

 
KADASTRO NEDİR ?
Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemine kadastro denir.

 
KADASTRO PARSELİ NEDİR?
Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parsellerdir.

 
KÂGİR nedir
Betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir.

 
KAİN NEDEMEKTİR ?
Mevcut, bulunan anlamındadır. Örneğin/...mahallesinde kain ...parsel numaralı taşınmaz mal..

 
Kamulaştırma ne demektir ?
Devlet veya kamu tüzel kişilerinin,kamu yararınıgerektirdiği hallerde,karşılıklarını peşin ödemek şartıyla,özel mülkiyette bulunan taşınmazın bir kısmına veya tamamına el koymasıdır.

 
Kargir nedir?
Taştan tuğladan yapılmış bina.

 
Karkas nedir?
İskele.

 
KAT ALANI KATSAYISI(KAKS)(E=İNŞAAT EMSALİ) NEDİR?
İnşaat alanının parsel alanına oranıdır.

 
Kat irtifakı kurmak için ne gibi belgeler gerekmektedir ?
1-Dilekçe
2-Liste
3-Genel İnşaat Projesi ve vaziyet planı
4-Yönetim planı

 
Kat irtifakı nedir?
Bir arsa üzerinde birden fazla bağımsız bölümün ileride kat mülkiyetine dönüştürülmek üzere arsanın sahiplerince kurulan irtifak hakkına denir.Kat irtifakı tapu müdürlüklerince resmi senet düzenlenmelidir.

 
Kat irtifakı olmadan genel iskan alınabilinir mi?
Evet;Arsa ve inşaatın mal sahibi aynı kişi olmak şartıyla.

 
Kat karşılğı arsa sözleşmesi kendi aramızda yapılabilirmi?
Hayır mutlaka noterde düzenleme şeklinde yapılmalıdır.

 
Kat karşılığı inşaat sözleşmeler sadece noterden yapıldığı zaman geçerlimidir?
Noterden yapılması zorunludur.

 
Kat karşılığı inşaatlarda satış nasıl yapılır?
Satış vaadi sözleşmesi veya hakkın temliki yoluyla satış yapılır.

 
KAT MALİKİ NEDİR?
Kat mülkiyetine sahip olan şahısa KAT MALİKİ denir.

 
Kat mülkiyeti nasıl sona erer ?
Katmaliklerinin talebiyle,ana yapının harap olması veya tamamiyle yok olması veya anagayrimenkuün kamulaştırılmasıyla sona erer

 
KAT MüLKİYETİ NEDİR?
634 sayılı yasa ile müşterek ve iştirak halindeki mülkiyet bir yenisi”kat mülkiyeti” eklenmiştir.
Kagir bir yapının başlı başına kullanımına elverişli daire, büro, dükkan, depo gibi bölümleri üzerinde o taşınmazın maliki var ise bu malik veya ortak malikleri tarafından kurulan mülkiyet haklarına KAT MÜLKİYETİ denir.

 
KAT YÜKSEKLİĞİ NEDİR?
Binanın herhangibir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafedir.

 
Kaynak hakkı nedir?
Su hangi arazide çıkıyorsa o tapunun sahibi kaynak sahibidir.Su az seviyedeyse kendisi kullanır,su fazla ise yönünü değiştiremez ve doğal yoluyla diğer tarlalara gider.

 
Kayyım ne demektir ?
Belli bir işin yapılması veya belli bir olayda kişinin temsil edilmesi için mahkemece tayin edilen temsilci demektir. Gerçek veya tüzel kişiler için kayyım tayin edilebilir. Genelde veli ile küçük, vasi ile kısıtlı arasında menfaat çatışması bulunduğunda veya tüzel kişilerin yöneticileri hakkında sorunlar yaşandığında kayyım tayin edilmektedir.

 
KIYI KENAR ÇİZGİSİ NE DEMEKTİR ?
Deniz, tabii ve suni göller ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık,kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırıdır.

 
KİRA AKTİNDE SÜRE VARMIDIR?
Borçlar kanununa göre yapılan akitlerde;
Genelde süre şart değildir. Ancak aktinin feshini ihbar konusunda bu husus önemlidir. Borçlar kanununa göre akit yapılmış ve taraflar aralarında bir süre kararlaştırmış ise sürenin bitimi aktin son bulma tarihidir.

 
Kira gelirleri gelir vergisine tabi midir?
Devletin her sene açıkladığı gelir diliminin üstünde olan kira gelirleri gelir vergisine dahildir.

 
Kira sözleşmesi tapu kütüğüne şerhi ne demek ?
Kiraya verenle kiracının aralarında düzenledikleri yazılı sözleşmenin bir örneğini tapu sicil müdürlüğüne vererek kiraya konu olan taşınmazın kütüğüne kaydettirmeleri anlamına gelmektedir.

 
Kira süresi dolmadan kiracımdan tahliye etmesini istedim,Benden tazmainat istedi ne yapmalıyım ?
Kiracı komşuları rahatsız etmemek ve mecuru hor kullanmamakla yükümlüdür. Aksi halde kiralayan tazminat ile birlikte tahliye isteyebilir. Kiracının kusuru olmaksızın mecurdan tahliyesi istenmiş ise ve kiracıda kira süresi bitmeden mecuru tahliye etmiş ise bu taktirde kiralayanın kiracının zararını tazmin etmesi gerekir.
Adi kira halinde kiralanan yer kendisine teslim edilmeyen kiracının sözleşmeyi tek taraflı fesh etmek ve bu nedenle zararını tazmin isteyebilmek hakkı vardır.

 
KİRACI OLDUĞUM YERDE HANGİ HAKLARA SAHİBİM?
Kat mülkiyeti kanununa göre kiracının hakları:
Ortak yerlerden ve eklentilerden yararlanma hakkı
(a) şıkkındaki hakkını engellemek isteyen bir kat maliki çıkar ise, kiracı, müdahalenin önlenmesi için kat malikleri kuruluna başvurabilirler.
(b) şıkkındaki başvuruya rağmen müdahale devam ediyorsa kiracı sulh mahkemesine başvurabilir.
Geçici izin nedeni ile doğan zararları izin kimin lehine verilmiş ise ondan tazmin hakkı.
Ortak giderler mal sahibi tarafından ödenmiş ise, kiracı ödediği ortak gideri kira parasından indirebilir.
Kat mülkiyeti yasasına aykırı davrananlar aleyhine dava açma hakkı.

 
Kiracı yönetici olabilir mi?
Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre yönetici bağımsız bölüm maliklerinin oyu ile seçilir. Bu seçimde sayı ve arsa payı çoğunluğu aranır. Şayet yönetim planına, yöneticilerin bağımsız bölüm malikleri arasından seçileceği hükmü konmuşsa kiracı yönetici olamaz. Eğer böyle bir hüküm konmamışsa kiracı bile olmayan dışarıdan birinin yönetici olmasına bir engel yoktur. Böyle bir hüküm konulduğu taktirde sadece kat malikleri yöneticilik yapabilir, vekaleten de olsa kat maliki olmayan birisi yöneticilik yapamaz. Unutulmaması gereken kiracı yönetici olsa dahi kat malikleri toplantısına katılamaz

 
Kiracıdan alınan depozito hangi şartlarda kullanılır.
Kiracı kirasını ödememişse , Elektrik ve su parasıyla ilgili ödeme yapmamışsa , Evin değerini düşürecek bir hasara neden olmuşsa (Pencere kasası harap olmuşsa, kapı duvar kırıldıysa, mermer, fayans parçalandıysa gibi) ev sahibi güvence bedelinin gerekli miktarını kullanabilir. Ancak artanını iade etmek zorundadır.

 
Kiracıdan ne kadar depozito alınılabilir ?
Depozito bedeli üç aylık kira bedelini aşamaz.


 
Kiracım kiralarını zamanında ödememektedir,bu tahliye nedeni sayılır mı?
Bir kira yılı içerisinde kiracı en az 2 kere kirasını zamanında ödemezse ve ihtar çekilmesine neden olursa tahliye sebebidir.

 
Kiracımı ihtiyaç nedeniyle konutumdan tahliye ettirdim ama sonra vazgeçtim tekrar kiraya verebilir miyim?
3 yıl geçmeden taşınmazınızı kiraya veremezseniz aksi takdirde ceza uygulanır.

 
Kiracının iflası nedir?
Kiracının iflası halinde mecurun tahliyesi için adı kirada ve 6750’e tabi yerlerde kiracının iflası halinde kira sözleşmesinin fes edilebilmesi için kiracının işlemiş ve işleyecek kira paraları için uygun bir süre içinde teminat göstermemiş olması ve ticaret mahkemelerinde iflas kararının alınmış olması gerekir. B.K.261(6570 sayılı yasada bu hususta bir hüküm yok.)

 
Kiracınız kendine ait evi olmasına rağmen, başka bir evde oturuyorsa, evinizden hangi şartlarla tahliye edebilirsiniz?
Aynı belediye sınırları içinde kiracının oturmaya elverişli bir evi bulunması tahliye nedenidir. Ancak kiracının bu konutunun kullanılır nitelikte olması gerekir. Konutun bulunduğu yerin konumu, kullanılış biçimi, kiracının sosyal durumuna uygunluğu araştırılır

 
Kirladığım yerin tamamını veya bir kısmını başkasına kiraya verebilirmiyim ?
a)Borçlar kanununa tabi kira akitlerinde; Sözleşmede bu konuda aksine bir hüküm yoksa kiralayan taşınmazı bir başkasına kiralayabilir. (B.K.259)
b) 6570’e tabi yerlerde; bu konu alınan yasanın 12. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede “Kiracının mukavelede açıkça aksine bir hüküm olmazsa kiralananı tamamen veya kısmen bir başkasına kiralamayacağı” şeklinde bir hüküm getirilmiştir.
Bu kurala uymayanlar fuzuli şağil durumuna düşerler ve bunlar hakkında hiçbir ihtara hacet kalmaksızın sulh hukuk mahkemelerinde tahliye davası açılabileceği kabul edilmektedir.

 
Konutlarda stopaj vergisi veriliyor mu?
Hayır, stopaj vergisi işyerlerinde (büro, benzinlik, fabrika, pansiyon, otel, tatilköyü, kamping, restaurant,dükkan, mağaza v.s) ödenmektedir.

 
Konutumu satmak istiyorum ama kiracım evin gezilmesini engelliyor ve konutumu satamıyorum.Daire Antalya Dedeman bölgesinde
Kiracınızın konutunuzu haftanın belirli bir günü belirli bir saat diliminde gösterme zorunluluğu vardır.(Örneğin cumartesi günü saat 12.00-14.00 arası gibi)Eğer Lara deniz emlak ofise uğrarsanız bu konuda size, daha önce alınmış böyle bir kararı gösterebilir.

 
Konyaaltı Bürosu hangi semtlerle ilgilenmektedir ?
Konyaaltı deniz emlak bürosu Gülveren, Hurma, Liman, Gürsu, Altınkum, uluç, Yeşilyurt, Kültür, Şafak, Batı Vilayeti, Ahatlı, YeniSanayi, Akkuyu, Kuşkavağı, Uncalı, Arapsuyu, Öğretmenevleri, Pınarbaşı, Toros, Bahtılı, Çakırlar, MollaYusuf, Siteler, Hisarçandır, Tekirova, Sarısu, Geyikbayırı, Kemer, Göynük, Beldibi bölgeleriyle ilgilenmektedir.


 
KORUMA İMAR PLANI NEDİR?
Sosyal, ekonomik, estetik, turistik ve hijyenik yönlerden önemi olan tarihi ve doğal değerlerin günün koşullarına göre ve çağdaş planlama yöntemleri ile ele alınıp, kamu yararına yönlendirilmesi amacı ile yapılan plandır.

 
Köy yerleşim alanı nasıl belirlenir ?
Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarının 100 m. Dışından geçirilecek bir çizginin içinde kalan ve sınırları İl İdare Kurulunca karara bağlanan alanlardır.

 
KROKİ NE DEMEKTİR ?
Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek şekilde bir altlığa yaklaşık biçimde çizimidir.

 
Küçücük sokaklara bahçe katı yerine dükkanlar yapılıyor,doğrumudur?
Eski imar uygulamaları için geçerlidir,yeni imar uygulamalarında 20 metrelik yollardan küçük yollara dükkan ruhsatı verilmemektedir.Bu yeni imara açılacak bölgelerde ise 30 metrelik yollardan küçük sokaklara imar verilmemektedir.

 
lara bürosu hangi semtlerle ilgilenmektedir ?
Lara deniz emlak bürosu Demircikara, Çaybaşı, Şirinyalı, Dedeman, Kızıltoprak, Yeşilbahçe, Mehmetçik, Serik, Topçular, Belek, Tarım, Boğazkent, Meydan kavağı, Perge Bulvarı, Karadayı, Aksu, Kırcami, Altınova, Tarım, Pınarlı, Orta, Sinan, Göksu, Menderes, Çamköy, Cihadiye, Zümrütova, Fener, Güzekoba, Örnekköy, Ermenek, Kundu, Çalkaya, Kemerağzı, Diştaşlar, Karaçalı, İncik Pınarı, Çağlayan, Barınaklar, Keşirler, side, manavgat,bölgeleriyle ilgilenmektedir.

 
MAHCUR NEDİR ?
Kısıtlı demektir, kendi adına işlem yapabilmesi,fiil ehliyeti sınırlanmış kişi demektir. Vesayet altındaki kişiler mahcur sayılır.

 
MAL AYRILIĞI NEDİR ?
Evlenme sırasında veya evlilik birliği kurulduktan sonra eşler arasında yapılacak sözleşme ile kararlaştırılan ve eşlerin mal varlıklarının tamamen bir birinden ayrı olduğu bir mal rejimidir.

 
MAL ORTAKLIĞI NEDİR ?
Ortaklığa giren malların mülkiyetine eşlerin elbirliği ile (iştirak halinde) sahip oldukları bir mal rejimidir.

 
MAL REJİMLERİ ANLAMI NEDİR ?
Evlilik birliğinin sona ermesi halinde eşlerin mallarının nasıl paylaşılacağını öngören kanunla veya sözleşme ile kabul edilmiş sistem. Edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı olmak üzere dört mal rejimi vardır.

 
mamelek nedir?
Bir insanın mal varlığı.

 
Mera satın alınabilirmi ?
Bir veya birkaç köy veya beldenin hayvanlarını otlatmaları veya otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya eskiden beri bu amaçla kullanılagelen arazidir. Tapu kütüğüne değil, kamu orta malları siciline tescil edilir. Mera vasfı değişmedikçe, özel mülkiyete konu olmaz, zamanaşımı ile kazanılamaz.

 
Merkez Büro hangi semtlerle ilgilenmektedir?
Merkez büro ( 100.yıl deniz emlak bürosu ) Balbey, Kışla, Soğuksu, Elmalı, Meltem, Muratpaşa, Bayındır, Varlık, Tahılpazarı, Yıldız, Gençlik, Güvenlik, Sinan, Kızılsaray. Haşimişcan, Işıklar, Kaleiçi, Yüksekalan, Ulus, Dutlubahçe, Yeşiltepe, Etiler. Yükseliş, Konuksever, Zafer, Zeytinköy, Özgürlük, Çalllı, Atatürk, Sedir, Kütükçü, Fabrikalar, Üçgen, Memurevleri, Bahçelievler, Deniz, Altındağ, Dokuma, Yenigün, Baraj, Demirgül, Duacı, Güneş, Göksu, Karşıyaka, Kuzeyyaka, Mazıdağı, Sütçüler, Düden, Varsak, Teomanpaşa, Gündoğdu, Yenimahalle, Yeniemek, Emek, Kanal, Kepez semtleriyle ilgilenmektedir.

 
MEVAT ARAZİ NEDİR ?
Kimsenin tasarrufu altında bulunmayan ve kamunun yararına terk ve tahsis edilmemiş, boş yerlere mevat arazi denir.

 
MEVZİ İMAR PLANI DEMEKTİR
Mevcut imar planı sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumdaki alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik alt yapı gereksinimleri kendi bünyesinde sağlanmış olan plandır.

 
MEVZİ İMAR PLANI NEDİR?
Uygulama imar planı sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumda bulunan alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik alt yapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlamış olduğu plandır.

 
Miras bırakmak için kaç yaşında vasiyet yazılabilir?
16 yaşını dolduran kişiler vasiyet yazabilir.

 
MİRASIN İNTİKALİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?
Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde, mülkiyet hakkının ahkemeden alınmış veraset senedinde belirtilen mirasçılarına Medeni Kanunun hükümlerine göre intikal suretiyle tescili işlemine mirasın intikali denir. Esas itibariyle miras, murisin (miras bırakanın) ölümü Anında tescilsiz olarak mirasçılarına geçmiş sayılır. Tapu sicilinde yapılan işlem, hak doğrucu olmayıp şekli bir işlemdir. Miras iştirak halinde veya müşterek mülkiyet olarak mirasçılar adına tescil edilebilir, müşterek mülkiyet olarak tescil edilebilmesi için tüm mirasçıların veya vekillerinin tapu sicil müdürlüğüne gelerek talepte bulunmaları gerekir.

 
Mirasın reddinde zaman aşımı varmıdır?
Evet. 3 ay içerisinde mirasın reddi sulh hukuk mahkemelerinden talep edilmelidir.

 
Mirastan kimler yararlanmaktadır.
Sıralamaya göre:
1- Çocuklar
2- Eşler
3- Anne ve baba
4- Büyükanne ve büyükbaba
5- Devlet

 
MİRİ ARAZİ NE DEMEKTİR ?
Kuru mülkiyeti devlete ait olup, intifa hakkı başkalarına ihale edilmiş arazidir.

 
MUADİL İNŞAAT ALANI NEDİR?
İnşaat nizamı cephe hatları ile belirlenmiş parsellerin son geçerli imar durumlarına göre hesaplanan bina inşaat alanlarına eşdeğer alandır.

 
Muhdesat nedir?
İmar uygulaması yapıldıktan sonra oluşacak parsellerde eski sahiplerinin varsa ağaçlarının bedelinin ödenmesidir.Bina veya ağaçlarının bedeli ödenmeden terkin edilemez ancak hala kullanmaya devam ediliyorsa meni müdahele davası açmak gerekir.

 
MUVAZAA NEDEMEKTİR ?
Gerçek ismi ve niteliği saklanarak, başka bir isim altında üçüncü kişileri aldatmak için göstermelik olarak yapılan işlemdir.

 
MÜCAVİR ALAN SINIRI NEDİR?
Belediye sınırlarının dışında, imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti adına verilmiş olan sınırdır. Diğer bir deyişle sadece imar açısından belediyenin kontrolüne alınmış alanlardır. Mücavir alanların belediyenin sınırlarına bitişik olması gerekmez.

 
Mücavir alan sınırlarını kim belli eder?
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belli edilir.

 
Mülkiyet ne demektir ?
Medeni Kanun, taşınır ve taşınmaz eşyayı niteliklerine uygun bir mülkiyet düzeni içinde sınıflandırmış ve ona göre hükümler getirmiştir. Medeni Kanunun 704-761. maddeleri taşınmaz mülkiyetini, 762-778. maddeleri menkul mülkiyetini düzenlemiştir. Mülkiyet hakkı; ona sahip olana, hakkın konusu olan eşya üzerinde, kanunun çizdiği sınırlar içinde dilediği gibi tasarruf etmek yetkisini veren en geniş ayni haktır. Anayasanın mülkiyet hakkını düzenleyen 36. maddesi şöyledir: “Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz."" Mülkiyet hakkı; sahibine, mülkiyet konusu şeyi (eşyayı) elinde bulundurma (zilyetlik), kullanma, şeklini değiştirme, eşyanın ürün ve gelirinden yararlanma, eşyayı ayırma (ifraz), eşya üzerinde hukuki ve maddi tasarrufta bulunma (onu başkasına devir ve tüketme) gibi haklar verir. Fakat bununla beraber, mülkiyet hakkı malike külfetler de yüklemektedir. Örneğin, vergilerini ödemek gibi. Kısa tanımı ile mülkiyet; Sahibine hakkın konusu mal üzerinde kullanma, yararlanma, tasarruf ve onu tüketme gibi en geniş yetkileri veren ve bir kısım ödevler (vergi gibi) yükleyen, herkese karşı ileri sürülebilen mutlak bir ayni haktır.

 
Müstakil ne demektir
Kullanış yönünden başka bir yapı ile bağlantısı olmayan, bağımsız,örneğin müstakil ev , müstakil bina

 
MÜŞTEMİLAT NEDİR ?
Eklenti Teferruat, Asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlanması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bir bağımsız bölümün dışında olup, kömürlük, garaj, depo gibi doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere eklenti denir.

 
MÜŞTEREK MÜLKİYET NEDİR ?
Birden çok kimsenin bir taşınmaz mala hisseli olarak sahip olmalarına müşterek mülkiyet denir. Müşterek mülkiyette, tapu kütüğünde her bir hissedarın hissesi isminin karşısında 1/3, 2/5 gibi gösterilir.

 
Müteahhit inşaatı bitiremedi sözleşmeyi nasıl iptal edebilirim?
İki türlü fesih vardır:
1) Geriye etkili fesih: Yaptığı işin bedeli verilerek
2) İleriye etkili fesih: İnşa ettiği daireleri vererek

 
MÜTEKABİLİYET NE ANLAMA GELMEKTEDİR ?
Karşlıklılıkanlamına gelmektedir. Mukabele-i Bilmisil kanuna göre mütekabiliyet ilkesi: Yabancı ülkelerde Türk vatandaşlarına olumlu veya olumsuz nasıl bir uygulama yapılıyor ise o ülkenin Türkiye’deki vatandaşlarına aynı uygulamanın yapılması ilkesidir. Bir yabancı uyruklunun Türkiye’de bir tapu işlemi yaptırabilmesi için onun ülkesinde Türklerin de aynı tapu işlemini yaptırabiliyor olması gerekir.

 
mütemmim cüz ne demektir ?
Bütünleyici parça. Yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır (MK.684). Örneğin; bir evin kapısı, pencereleri, bir arabanın aküsü, tekerleği gibi.

 
Müteselsil nedir?
Birbiri ardına zincirleme giden, arası kesintisiz.

 
NAZIM İMAR PLANI NEDİR?
Varsa bölgeye ve çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine yine kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanılış biçimlerinin, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını gerektirdiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanması esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile beraber bir bütün olan plandır.

 
Nazım planını kimler yapar?
Büyükşehir belediyelerince yapılır.

 
NET YOĞUNLUK NEDİR?
Planlama alanında sadece konut alanlarında(konut adaları) getirilen yoğunluktur.

 
Nirengi noktası ne demektir?
Harita alımında kullanılan temel ölçü noktalarıdır.

 
Noterden satış vaadi sözleşmesi ile daire alınabilinir mi?
Satış vaadi sözleşmesi ile her türlü taşınmazı alabilirsiniz ama tescil işlemi yinede tapu sicil müdürlüklerinde yapılacaktır.

 
ORTAK YERLER NE DEMEKTİR ?
Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve Ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlere ortak yerler denir. Örnek; temeller, ana duvarlar, avlular, merdivenler, koridorlar, kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri gibi. Kat mülkiyeti kanunundaki ortak yerler ile Tapu Sicil Tüzüğünün 26. Maddesinde düzenlenen ortaklaşa kullanılan yerlerdir.

 
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir?Bundan vazgeçilebilinilir mi?
Kendisine veya bir başkasına bakılması için malını bir 3. kişiye devretmesidir.Bağışlayan ölünce bağıştan rücu edilebilir.Karı koca arasında yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmesi geçersizdir.

 
ÖN BAHÇE NEDİR?
Parsel ön bahçe hattı ile inşaat cephe hattı arasında kalan parsel parçasıdır. Birden fazla yola cephesi olan parsellerde bina ile yol arasında kalan bölümler de ön bahçe şartlarına tabidir.

 
ÖN CEPHE HATTI(İNŞAAT CEPHESİ) NEDİR?
Bir parselde inşa edilecek binanın yol(lar) tarafındaki cephesi tanımlamak üzere planlarda grafik olarak gösterilen, kotlandırma röperin yerini tayin eden ve diğer cephelerin isimlendirilmesine esas olan, bina derinliğinin dik olarak uygulandığı hattır.

 
ÖN, YAN, ARKA BAHÇE MESAFELERİ NEDİR?
Binanın zemininde komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği mesafelerdir.

 
Pafta nedir?
Belirli ölçekteki tapuların veya kadastro haritalarının her birine pafta denir.

 
PARSEL CEPHESİ NEDİR?
Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde dar kenar parsel cephesi olarak kabul edilir.

 
PARSEL DERİNLİĞİ NEDİR?
Parsel ön cephe hattından arka cephe hattı köşe noktalarına indirilen dik hatların ortalamasıdır.

 
Parselasyon ne demektir?
Büyük bir parselin imar planı şartlarına uygun olarak birden fazla imar parseline dönüştürülmesi işlemidir.

 
PARSELASYON PLANI NEDİR?
İmar planının arazi uygulamasından sonra yapılacak röleve ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerine esas alınan planlardır.

 
Pay temliki ne demektir ?
İştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallarda iştirakçilerden (mirasçılardan) birinin henüz belirli olmayan payını bir diğer mirasçıya satış veya bağış yoluyla devretmesidir.

 
Pencere kapı haline getirilebilir mi?
Her ne sebeple olursa olsun projeye aykırı olarak pencere kapı durumuna getirilemez.

 
Poligon taşı ne demektir?
Nirengi noktaları arasında tesis edilen ve bunlar yardımıyla koordinatları hesaplanan tali ölçü noktalarıdır.Zeminde demir boru,beton,taş gibi muayyen şekilli işaretlerle belirtilir.

 
Rakabe ne demektir.
Kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet.

 
Restitüsyon proje ne demektir?
kısmen veya tamamen yok olmuş bir yapının elde bulunan fotoğraf resim kalıntı türü kaynaklardan yararlanarak eski haline uygun projesinin
yapılmasıdır.

 
Restorasyon projesi ne demektir?
Eski yapının ilk durumuna getirilmesi amacıyla daha önce hazırlanmış rölöve projeden yararlanılarak hazırlanan yenileme projesidir.

 
REVİZYON İMAR PLANI NEDİR?
Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulanmasının problem olduğu durumlarında; planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.

 
Röleve proje ne demektir?
Var olan yapının yerinde alınan ölçülerle durumunu ortaya koyan projedir.

 
Röperli kroki nedir?
Bir ada yada parselin yakınında bulunan belirli noktalara olan uzaklığını gösteren krokidir.

 
Rücu nedir?
Karardan vazgeçme, cayma.

 
SAÇAK SEVİYESİ NEDİR?
Binaların son kat taban döşemesi üst kotudur.

 
Sağır,kör ve dilsizlere satış yapılır satış işlemleri için gerekli belgelerin dışında başka ne gerekiyor?
2 tane şahit ayrıca dilsizlerin okulundan hoca getirmeleri gerekiyor.

 
Sahibi şirket olan bir taşınmaz da kiralandığında stopaj ödenir mi?
Hayır,kiraya veren şirket kira ücreti kadar fatura keser ve K.D.V. öder.

 
Satılık veya Kiralık mülkümün değerini öğrenmek istiyorum bunun için ne yapabilirim?
Güvendiğiniz emlak firmalarından birinden expertiz talep edebilirsiniz.ve emlağınızın raiç satılık veya kiralık fiyatını ğrenebilirsiniz

 
Satın aldığınız emlakta kiracı varsa ne yapılabilir?
Bir gayrimenkulün sahibi, mülkü tamamen ya da kısmen, kendisi ya da eşi veya çocukları için bir işyeri olarak kullanma ihtiyacında ise, iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde kiracıya durumu ihtarname ile bildirerek, iktisaptan sonraki 6 ay içinde kiracıya tahliye davası açabilir. Bu mülkü, yeni satın alan kişi, eski sahibi ile kiracı arasında yapılmış sözleşmenin tüm hükümlerini de devralmış olur. Bu nedenle kira sözleşmesinin sonunda ihtiyaç sebebi ile dava açma hakkına sahiptir. Ancak bu sürenin uzun olması halinde, kanun, bu süreyi beklemeden kiracıyı mecurdan tahliye etmek için 6 ay gibi bir süre tanımış ve bu sürenin sonunda mecurun tahliyesi için dava açılabilmesini hükme bağlamıştır. Bunun için meskenin yeni sahibinin, gayrimenkulu satın aldığı tarihten itibaren bir ay içinde noter kanalı ile bir ihtar çekerek burayı satın aldığını, bu meskene ihtiyacı olduğunu bu nedenle de bu tahliyenin istendiğini bildirmesi gerekir.


 
Satış Bedelinin Emlak Vergisi Değerinden Düşük Gösterilebilirmi ?
Bir taşınmaz malın değerini piyasa şartları belirler. Bu nedenle, emlak vergisi değerinin altında alıcı bulan ve taşınmaz malın satış bedelinin emlak vergisi değerinden düşük gösterilmesi mümkün olup, gösterilen satış değeri üzerinden resmi senedin düzenlenmesi gerekir. Ancak, tapu harçları emlak vergisi değeri üzerinden tahsil edilir.

 
Satış vaadi sözleşmesi nedir?
Satış vaadi sözleşmesi bir taahhüttür, noterden yapılmalı ve tapuya şerh ettirilmelidir.Hisse devri ile ilgili satış vaadi sözleşmesi noterde bile yapılsa geçerli değildir.Vaadi verilen yerin belirlenebilir olması gereklidir.


 
Satış vaadi sözleşmesinin noterde yapılması şart mıdır?
B.K.213.maddesine göre "gayrimenkule dair satım vaadi resmi senede rapt edilmedikçe muteber değildir" demektedir.Ve Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini yapmak görevi noterlere verilmiştir.

 
SINIR DÜZELTME NEDİR ?
Parsellerin sınırındaki hatanın veya iki parsel arasındaki biçimsiz şeklin taşınmazın daha iyi kullanılabilmesi amacıyla düzeltilmesi işlemidir.

 
Sınır ihtilafı nasıl düzeltilir ?
Parselin sınırının nereden geçtiği yönünde zemin veya harita üzerindeki uyuşmazlığa sınır ihtilafı denir. Kadastro müdürlüğünden istenecek yer gösterme talebi, sınır düzeltme talebi veya mahkemede açılacak tespit davası ile bu ihtilaf çözümlenebilir. Sınır ihtilafları yönündeki gayrimenkul tecavüzlerinin kaymakamlık veya valiliklere başvurularak düzelttirilmesi de mümkündür

 
SINIR İHTİLAFI NE DEMEKTİR ?
Parselin sınırının nereden geçtiği yönünde zemin veya harita üzerindeki uyuşmazlığa sınır ihtilafı denir. Kadastro müdürlüğünden istenecek yer gösterme talebi, sınır düzeltme talebi veya mahkemede açılacak tespit davası ile bu ihtilaf çözümlenebilir. Sınır ihtilafları yönündeki gayrimenkul tecavüzlerinin kaymakamlık veya valiliklere başvurularak düzelttirilmesi de mümkündür.

 
Sit alanı ne demektir?
Doğal veya insan ürünü bütünlüğü,sanatsal,estetik,tarihsel,etnografik bilimsel,edebi veya mitolojik önemi nedeniyle korunması gereken alan,yapı ve çevrelerdir.

 
SOSYAL ALT YAPI NEDİR?
Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacı ile yapılması gereken eğitim, sağlık, dini kültürel ve idari yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel isimdir.

 
Stopaj nedir ?
Stopaj, gerçek ve tüzel kişilere ait mülklerin işyeri amaçlı kiraya verilmesinde, kiracı tarafından brüt kira bedeli üzerinden kesintiye tabi tutularak vergi dairesine ödenen vergidir

 
Stüdyo daire ne demektir?
Bir odalı daire lere stüdyo daire denir Fransızca kökenlidir

 
Sükna hakkı nedir?
İrtifak hakkının bir çeşidi olan oturma hakkıdır bu haktan sadece hak sahibi yararlanabilir.

 
Şehir planlamasını nasıl yapılır ve kimler yapar?
Şehir planlamacıları yapar, aşağıdaki sıralamaya göre yapar
1-Hali hazır plan
2- Nazım planı 1/5000
3- Uygulama planı 1/1000
4- Parselasyon planı

 
Şehirlerarası yollarda benzinlik kurmak nasıl olur?
İki benzinlik arasında mesafe gerekir şehirler arsaında 5000 m. (5 km), şehir içinde 2000 m. (2 km) dir.

 
Şerh nedir?
Kazanılan ve bağlayıcı özellikte olan hukuki hakların ve hükümlerin tapudaki defter ve kütüğe yazılması,tescil edilmesi.

 
Şufa hakkı ne demektir?
Önalım hakkıdır.Hisseli mülklerde satılığa çıkan hissenin aynı şartlarda hissedarlardan birisinin satın alma hakkıdır.

 
TABAN ALANI KATSAYISI NEDİR?
Taban alanının parsel alanına oranıdır.

 
TABAN ALANI NEDİR?
Işıklıklar ve çıkmalar hariç binanın yatay iz düşümünün arsa zemininde kapladığı alandır. Yapı nizamı (TAKS)’la belirlenen parsellerin bahçelerinde yapılacak müştemilat binaları taban alanı içine katılır.

 
TABİL ZEMİN NEDİR?
Arsanın harfedilmemiş ve doldurulmamış durumudur.

 
Tadil nedir?
Değiştirme, düzeltme.

 
Tahakkuk nedir?
Gerçekleşme.

 
Tahdit nedir?
Sınırlandırma.

 
Tahliye nedir?
Boşaltma.Bir şeyin içindeki şeyleri,eşyaları veya kişileri boşaltma.

 
TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR?
Kira dönemi içinde ve kira müddetinin sonunu belirleyen kiracı tarafından yazılı olarak tek taraflı verilen bir taahhüttür.Noterdende yapılabilir kendi el yazısı ilede verilebilir.

 
TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ’NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
1- Kira aktinin 6570 sayılı yasaya göre yapılmış olması
2- Taahhütnameyi mutlaka kira akdi tamamlanıp, iradelerin karşılıklı olarak kabul edilip, kira aktinin imzalanmasından sonra verilmiş olması gerekir.
“İlk kira sözleşmesine konan tahliye taahhüdünün geçersiz olduğunu” yargıtay kabul etmiştir. Tahliye taahhütnamesi kira aktinden ayrı bir kağıda yazılmış ancak sözleşme ile aynı tarihi taşıyor ise de geçersizdir.
3- Taahhütnamenin mutlaka yazılı olarak verilmiş olması gerekir. Uygulamada icra safhasında imza ikrarı olduğundan ve imza ikrarı hadisesi icra tetkik merciinde incelenmeyip sulh hukuk mahkemesi huzurlarında incelendiğinden bu taahhütnamenin noter önünde verilmesi veya imzanın noterce onaylanması daha yararlıdır.
4- Verilen taahhüdün mutlaka tahliye taahhüdü olarak verilmesi gerekir. Şayet bir borç senedi, bir teminat veya bağış gibi tahliye taahhütnamesi dışında bir maksatla ve böyle bir taahhütnameyi kiralayan tarafından taahhüt senedi olarak doldurulmuş ise bu durum ( yani tahliye taahhütnamesi olmadığı, bağış, borç v.s. olduğu) kanıtlanmış ise böyle bir belge tahliye taahhütnamesi olarak kabul edilmez.

 
TAHSİS NE DEMEKTİR ?
Bir kanun hükmüne dayalı olarak belirli ve genel bir amacın gerçekleştirilmesi için şartlı olarak bir taşınmaz malın şartları taşıyan kişi veya kuruluşlara bir resmi yazı ile devri işlemidir. Gecekondu Kanunu, İmar Affı Kanunu,İskan Kanununda belirtildiği gibi.

 
TAKRİR NE DEMEKTİR ?
Malik veya hak sahibinin, düzenlenen resmi senet veya tescil istem belgesini tapu sicil müdürü huzurunda “okudum” yazarak imzalamasına takrir denir.

 
Taksim nasıl yapılır?
İki türlüdür.Hissedarların anlaşarak noterde tescil edilerek yapılan taksime RIZAİ TAKSİM denir.Hissedarların anlaşamıyarak dava yolu ile yapılan taksime KAZAİ TAKSİM denir.

 
Taksim ne demektir?
Hisseli bir taşınmazın hissedarlar arasında paylaşımıdır.Taraflar anlaşarak veya mahkeme yoluyla yapılanabilinir.

 
Takyidat nedir?
Bir mülkün üzerinde herhangi bir şerhin veya borcun olup olmadığını gösteren tapudan alınan belgedir.

 
Tapu harçlarının oranları
Satıcı harcı:% 0,15
Alıcı harcı:% 0,15

İpotek harcı:% 0,36
İpotek damga harcı:% 0,75
Toplam:% 1,1
 
 
İntikal:% 0,9
Taksim:% 0,9
İbra:% 0,54
Tahsis:% 0,05
Satış Vaadi Şerhi:% 0,54

Kira Şerhi :% 0,54
Kira damga harcı:% 0,15
Toplam:% 0,69
 
 
Ölene kadar bakandan :% 0,15
Ölene kadar baktırandan:% 0,15

Tevhid:% 0,9
Süfa:% 0,18
Hükmen tescil:% 10,8
Aynı sermaye:% 0,36
İntifa hakkı:% 0,15
* En düşük harç (2004 yılı için):5.90 YTL
Terkin:7.50 YTL
Kayıp belge örneği:2.80 YTL

 
Tapu iptal davası için zaman aşımı var mıdır?
Zaman aşımı ileriye sürülen nedene göre değişir; Muvazaalı işlemlerde zaman aşımı yoktur.Sözleşmeden kaynaklanan borç ilişkilerinde zaman aşımı 10 yıldır,Haksız fiillerde ise 1 yıldır.

 
Tapu tescil işleminde yaş sınırı var mıdır?
18 yaşını doldurmuş mümeyyiz olan herkes tapu işlemleri yaptırabilir.Tapu müdürünün şüphelenmesi halinde doktor raporu isteyebilir.75 yaşının üstündekiler için sağlık ocağının raporu yeteli olmayabilir,bu konuda en yetkili merci Adli Tıp Kurumunun 4. İhtisas dairesidir.

 
TAPU'NUN KELİME ANLAMI NEDİR ?
Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. Buna tapu senedi denektedir. Daimi ve müstakil haklar için de tapu senedi düzenlenir. İtamat (güven) anlamına gelen ve Türkçe bir kelime olan (tapuk) kelimesinden türetilmiştir.

 
Tapuda yapılan kat karşılığı sözleşmesi harca tabi midir?
Evet kat karşılığı sözleşmelerinde her iki taraftan da binde 36 ayrı ayrı tahsil edilir.

 
Tapuya gitmeden taşınmaz satın alınabilir mi?
T.C. de tapu tescil işlemleri sadece tapu sicil müdürlüklerinde yapılmaktadır.Ancak zorunlu durumlarda tapudan memur istenebilir.

 
Tarımsal alanlarda ifraz asıl yapılır?
En az 5000 m2 ve yola 25 mt cephesi olmalıdır.

 
Tarımsal alanlarda konut yapılabilir mi?
Arazinin % 5 ini geçmemek kaydıyla yapılabilir.

 
Tarla ne demektir ?
Zirai faaliyetler amacı ile kullanılan arazi ve arazi parçaları tarla sayılır.

 
Tasarruf nedir?
Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi.

 
Tashih nedir
Düzeltme.

 
Taşınmaz mal nedemektir ?
Özüne bir zarar verilmeksizin bir yerden diğer bir yere taşınması mümkün olmayan, yerinde sabit duran mallardır

 
Taşınmaz mallara tecavüz veya müdahale edilmesi halinde kimler yetkilidir ?
Taşınmaz mal merkez ilçe sınırları içinde ise, il valisi veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde ise kaymakamlar tarafından bu tecavüz veya müdahalenin önlenmesine karar verilir ve taşınmaz mal yerinde zilyedine teslim edilir.

 
Tefrik nedir?
Ormandan ayırmaktır.Örneğin zeytinlik alanlar.

 
Tekabül nedir?
Karşılık, karşılama.

 
TEKNİK ALT YAPI NEDİR?
Elektrik, havagazı, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve her türlü ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark kullanışlarına verilen genel isimdir.

 
Temellük nedir?
Kendine mal etme, sahiplenme.

 
Temlik nedir?
Birini bir mülke sahip kılmak, bir mülkü başkasına vermek.

 
Temyiz kudreti nedir?
Temyiz, ayırt etme yeteneği, ayırt etme gücü anlam isteme yeteneği, iyiyi kötüyü ayırt etme erki.Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sarhoşluk ve uyuşturucu madde kullanmak gibi sebeplerden dolayı akılcı davranmak gücünden yoksun olmak.

 
Tenfis ne demektir ?
Yerine getirme, uygulama demektir. Vasiyetin tenfizi: Vasiyetin yerine getirilmesi anlamına gelir.

 
Terkin nedir?
Tapudaki bir şerhin borcunun ödenmesi halinde kaldırılması işlemidir.

 
Tersimat ne demektir ?
Çizim. Arazide yapılan ölçü değerlerinin, mevzuatında belirtilen boyut ve cinsteki altlık üzerine çizimidir.

 
TESVİYE EDİLMİŞ ZEMİN NEDİR?
Yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre harfedilerek veya doldurularak arsanın kazandığı son zemin durumudur.

 
Teşrik etmek ne demektir ?
Ortak etmek, iştirak etmek.

 
Tevarüs nedir?
Bir kimseden miras kalma.

 
Tevhid ne demektir?
Birden fazla bitişik parselin birleştirilmesi işlemidir.

 
Tevkil ne demektir ?
Vekilin kendisine verilen yetkileri yeni bir vekaletname ile başkalarına devredebilme yetkisidir.

 
Tevkil nedir?
Vekil etme.

 
Trampa nedir ?
Bir gayrimenkulun başka bir gayrimenkul ile değiştirilmesi işe midir. Her taşınmaz için ayrı ayrı binde 48 harç ödenir.

 
UYGULAMA İMAR PLANI NE ANLAMA GELMEKTEDİR ?
Tasdikli hali hazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

 
Üst hakkı nedir?
Bir arsa sahibinin bir başkası ile yaptığı sözleşme ile arsanın altına veya üstüne yapılacak inşaatın devir etmesidir.Tahsisli araziler gibidir; tapu başkasının mülkiyetinde, inşaat başkasını n mülkiyetindedir.

 
Vefa hakkı ne demektir ?
Tapu sahibinin sattığı taşınmazı aynı satış şartlarıyla geri almasını sağlayan kişisel bir haktır.bu hak,taşınmazını satan ancak bedelinin tamamını almamış olan satıcılara güvence olarak kullanılabilir.tapu kütüğüne şerhi şarttır.

 
Vekalet verdiğim kişiyi azletmek istiyorum.nasıl yapabilirim?
Vekaletnamedeki vekilin ve yetki belgesindeki temsilcinin yetkisinin sona erdirilmesi, azledilmesidir. Azil noterden yapılabileceği gibi tapu sicil müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile de yapılabilir. Azil belgesi tapu sicil müdürlüğüne ulaşınca aziller siciline kaydedilir. Vekaletle yapılan işlemlerde aziller sicilinden mutlaka arama yapılarak vekilin yetkisinin devam edip etmediğine bakılır

 
Vekaletin süresi var mıdır?
Azledilmedikçe süresizdir.

 
Veraset ilamı ne zaman alınır?
Ölümden sonra 4 ay içerisinde alınmalı ve maliyeye beyan edilmek zorunluluğu vardır.

 
Veraset ilamı nedir?
Sulh hukuk mahkemelerince mirasçıların kimler olduğuna dair belgedir.

 
Yabancı kişiler Türkiye’de nerelerden gayrimenkul alamazlar?
Askeri yasak bölgelerde ve güvenlik bölgelerinde gayrimenkul edinemezler.

 
Yabancılara mülk satılabiliyormu?
Tapu Kanunun 35. maddesine göre:
Karşılıklı olmak ve kanuni uygulamalara uymak kaydıyla,yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, TC sınırları içinde taşınmaz edinebilirler.Karşılıklılık ilkesinin uygulanmasında,yabancı devletin taşınmaz ediniminde kendi vatandaşlarına veya yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine tanıdığı hakların, TC vatandaşlarına veya ticaret şirketlerine de tanınması esastır

 
Yabancılara tercüman gerekiyormu?
Evet, hangi ülke vatandaşı ise o ülkenin dilini bilen yeminli tercüman bulundurulması gerekiyor.

 
YAN BAHÇE NEDİR?
Ön ve arka bahçe dışındaki bahçelerdir.

 
YAN CEPHE HATTI NEDİR?
Ön cephe hattına komşu olan cephe hattıdır. Yol tarafında olana yol cephe
hattı denir.

 
Yapı denetiminde m2 sınırlaması varmıdır?
200 m2 ye kadar yapılan inşaatlarda yapı denetimi aranmaz 200 m2 nin üstündekilerde zorunludur.

 
YAPI YAKLAŞMA SINIRI NEDİR?
Yapının, planlarda veya yönetmelikte belirtilmiş olan, komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği sınırdır.

 
Yaptığım inşaatlara kapıcı dairesi koymam gerekiyormu?
Evet 15 daireden sonra kapıcı dairesi zorunludur.

 
Yeni arazi ne demektir ?
Birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazidir. Bu araziler devlete ait sayılır.

 
Yeniden değerlendirme oranları nasıl hesapedilir ?
1998 yılı için belirlenen ve 1999 yılındaki işlemlere uygulanan oran : % 77,8
1999 yılı için belirlenen ve 2000 yılındaki işlemlere uygulanan oran : % 52,1
2000 yılı için belirlenen ve 2001 yılındaki işlemlere uygulanan oran : % 56
2001 yılı için belirlenen ve 2002 yılındaki işlemlere uygulanan oran : % 53,4
2002 yılı için belirlenen ve 2003 yılındaki işlemlere uygulanan oran : % 29,5
2003 yılı için belirlenen ve 2004 yılındaki işlemlere uygulanan oran : % 14,25
2004 yılı için belirlenen ve 2005 yılındaki işlemlere uygulanan oran : % 5,6

 
Yetki belgesi nedir nereden alınır ?
Tapu Kanununun 2. maddesi uyarınca tapu işlemleri sırasında tüzel kişilerden istenen ve tüzel kişinin gayrimenkul tasarruflarına izinli olduğunu ve temsilcisinin kimler olduğunu belirtir belgedir. Dernekler ve sendikalar bu belgeyi kaymakam veya validen, şirketler ticaret sicil müdürlüğünden vakıflar ise Vakıflar Genel Müdürlüğünden alırlar. Bu belge kural olarak bir yıl geçerlidir.

 
YOĞUNLUK NEDİR?
(Kişi/hektar) Planlarda plan ile getirilen nüfusun kontrolü amacıyla konut alanlarında yoğunluklar tanımlanır.

 
Yola ikdas nedir?
Yol değişikliği ile kalanın arsaya kazanılmasıdır.

 
Yola terk nedir?
Bir arsanın belirli bir kısmının yol için terk edilmesidir.

 
Yollarda "Mücavir Alan "yazan tabelalar görmekteyim bunun anlamı nedir ?
İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altına verilmiş alandır.

 
YÖNETİM PLANI NEDİR ?
Kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenleyen ve tüm kat maliklerince imzalı olan bir belgedir.

 
Zilyetlik ne demektir?
Bir yere egemen olmak onu kullanmaktır.Zilyetlikten mülk edinmek için imar ve ihya etmek ve 20 yıl zilyetliğinde bulundurma gerekir ; ancak arazinin hazine ve orman arazisi olmaması gerekir.
 

 

 

ADALYA EMLAK
GAYRİMENKUL YATIRIM & DANIŞMANLIĞI
REAL ESTATE  -  IMMOBILIEN AGENT

Eski Lara Yolu Adonis Hotel İçi ANTALYA/TÜRKİYE
GSM: 0 535 972 42 35 - 0 532 271 10 08
info@adalyaemlakturkey.com